Maza India
 

GOVERNORS IN INDIA GOVERNORS IN INDIA INDIAN GOVERNORS


Watch list or name of our Governors of the every state in India
 
Governors In India
 
State Governor
Andhra Pradesh Shri E.S Lakshmi Narasimhan
Arunachal Pradesh Lt. General (Retd.) Nirbhay Sharma
Assam Shri Janaki Ballav Patanaik
Bihar Shri Dnyandeo Yashwantrao Patil
Chhattisgarh Shri Shekhar Dutt
Goa Shri B. V. Wanchoo
Gujarat Dr. Kamla Beniwal
Haryana Shri Jagannath Pahadia
Himachal Pradesh Smt. Urmila Singh
Jammu and Kashmir Shri N. N. Vohra
Jharkhand Dr. Syed Ahmed
Karnataka Shri H.R. Bhardwaj
Kerala Smt Sheila Dikshit
Madhya Pradesh Shri Ram Naresh Yadav
Maharashtra Shri Kateekal Sankaranarayanan
Manipur Shri V K Duggal
Meghalaya Dr. K.K. Paul
Mizoram Shri Vakkom Purushothaman
Nagaland Dr. Ashwani Kumar
Odisha Shri S.C. Jamir
Punjab Shri Shivraj Patil
Rajasthan Smt Margaret Alva
Sikkim Shri Shriniwas Dadasaheb Patil
Tamil Nadu Dr. K. Rosaiah
Tripura Shri Devanand Konwar
Uttar Pradesh Shri B.L. Joshi
Uttarakhand Shri Aziz Qureshi
West Bengal Shri M.K. Narayanan

 

 

Follow us

  • Follow us on Facebook
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Blog
  • Follow us on Google Plus
  • Follow us on Flickr
  • Follow us on Linkedin
  • Follows us on Pinterest
  • Follow us on Tumblr
  • Follow us on Blogspot